Accèssit

Aquesta foto ha estat premiada amb un acèssit al Primer certàmen de Fotografia de Signo Editores 2015. Esta foto ha sido premiada con un accésit en el Primer Certamen de Fotografia de Signo Editores 2015. Moltes gràcies. Muchas gracias.